Kdz Ereğli Haber - Eregli FM Gazetesi

EYVAH EYVAHHH!

EYVAH EYVAHHH!

Zonguldak, AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu ile CHP Milletvekili Şerafettin Turpcu arasında yaşanan tartışmayı konuşuyor.


Edinilen bilgiye göre, Turpcu, TBMM’deki 2018 Yılı Merkezi bütçe Kanun tasarısı görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada, AK Parti Hükümetini eleştirdi. Çaturoğlu ise Turpcu’nun Zonguldak, madenler ve yatırımlara ilişkin getirdiği eleştirilere sert yanıt verdi. Çaturoğlu, Meclis’te kürsüsünde yaptığı konuşmada, Turpcu’nun sözlerine atıfta bulunarak şu ifadeleri kullandı:
“Şunu söylemek isterim ki AK Parti, iktidarı boyunca, özellikle son yıllarda gerek karayolu ve gerekse diğer altyapı çalışmalarında gereken bütün çalışmalar yapılmaktadır. Zonguldak’ta yol yapmanın güçlüğü ortadadır ancak bunu hemen şöyle ifade etmek istiyorum. Sayın Turpcu bu konuda söz söyleyecek son kişidir çünkü Sayın Turpcu’nun üstlenmiş olduğu birtakım kamu yatırımları, şirketlerinin iflas etmesi neticesinde yarım kalmıştır. Bunlardan en önemlisi de 400 yataklı Atatürk Devlet Hastanesi’dir. Üç yıldan beri yüzde 7 seviyesinde kalmıştır. Sağ olsun, Bakanlığımız bu konuda gerekli tedbirleri aldı ve inşallah en yakın zamanda ihalesi yapılacak, yapımına devam edilecek. Şunu hatırlatmak istiyorum. Sırça köşklerde yaşayanlar komşusunun camına taş atmamalılar, atalarımız böyle söylemişler.”

Yanıt gecikmedi!
Turpcu ile Çaturoğlu’nun Meclis Tutanaklarına geçen atışmaları şöyle devam etti:

TURPCU: Sayın Başkan, değerli Genel Kurul üyeleri; öncelikle, ben sayın milletvekilinin konuşmasıyla ilgili hastane kısmına cevap vermek istiyorum, sonra da kendisine bir soru soracağım.
Şimdi, burada Bayındırlık veya Ulaştırma Bakanlığının elemanları varsa bilirler, ihale fesih vardır, tasfiye vardır. Projede artış oldu -yüzde 10’u geçen işler, biliyorsunuz, tasfiye olur- sizin Bakanlığınız yani Sağlık Bakanlığı bunu TOKİ’ye söyleyerek tasfiye etti. Kaç sene oldu, niye ihale yapmadınız? Bizim bir işimiz de Akdeniz Üniversitesinde devam ediyor, orada da -325 yataklı hastane- yüzde 40 Bakanlar Kurulu kararıyla geçti, orası devam ediyor. Burası da devlet işi, o da devlet işi. Niye ihale etmediniz diye soruyorum. Yani bizim bitirmediğimiz bir iş yok, Bakanlık tasfiye etti. Akdeniz’de Bakanlar Kurulu kararıyla yüzde 40 keşif artışını yaptı, orası devam ediyor, herhâlde biter yakında. Şimdi, ben size bir şey soruyorum: Eşiniz Alaplı’da FETÖ’nün himmet paralarının toplanmasında rol aldı mı almadı mı?

ÇATUROĞLU: Bize, FETÖ’yle eşimi bağlantısı kurmak suretiyle hem hastane konusunda yanlış bilgi vererek sataşmada bulunmuştur. Söz istiyorum.
BAŞKAN: Buyurun Sayın Çaturoğlu.
TURPCU: Alaplı’da konuşulanları söylüyorum.
ÇATUROĞLU: Değerli arkadaşlar, eğri oturup doğru konuşalım. Bir işin içinden çıkamadığınız zaman o insanı veya yakınlarını FETÖ’cü olarak ilan etmek bu memlekette alışkanlık hâline geldi değerli arkadaşlar. Ben, bu sevgili kardeşimizle birlikte bir okul açılışında da bulundum, muhatap oldum.
TURPCU: Senin sevgili kardeşin değilim.
ÇATUROĞLU: Kendisine bu işlerle alakalı olmadığımızı, hiçbir rolümüzün olmadığını Alaplı’da yaşayanlar da bilir Zonguldak’ta yaşayanlar da bilir, eşimin böyle bir şeyle de hiç alakası ve ilgisi yoktur, tamamen yalan ve iftiradır. Şiddetle ve nefretle sizi kınıyorum. İkinci konuya gelince değerli arkadaşlar: Hastane konusunda, Sayın Turpcu hatırlı kişileri ortaya koymak suretiyle…
TURPCU: Sizden torpil yaptım yani!
ÇATUOĞLU: …kendisi tasfiye değil, tasfiye ettirilmiştir.
ÖZGÜR ÖZEL (Manisa): Bak!
ÇATUROĞLU: Proje değişikliği yoktur.
TURPCU: Sizden torpil kullandım, öyle mi?
ÇATUROĞLU: Aynı proje ihaleye çıkmıştır.
ÖZGÜR ÖZEL: (Manisa) - İktidarda CHP mi var?
ÇATUROĞLU: Ama Sayın Turpcu gelsin, burada desin ki hangi hayırlı partiliyi, hangi hayırlı CHP’liyi devreye sokmuş da bu işi yaptırmıştır?
ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Nerede yaptırmış?
ÇATUROĞLU: Burada
ÇATUROĞLU’DAN; "ŞEREFSİZ HERİFLER KİMMİŞ FETÖ’CÜ LAN!"
ÇATUROĞLU (Devamla) - Ama Sayın Turpcu gelsin, burada desin ki hangi hayırlı partiliyi, hangi hayırlı CHP’liyi devreye sokmuş da bu işi yaptırmıştır?
ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Nerede yaptırmış?
ÇATUROĞLU: Burada millete anlatsın, burada millete izah etsin.
ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Nerede yaptırmış, hangi bakanlıkta?
ÇATUROĞLU: Zonguldak’taki hastaneyi dört yıldır yapmayarak atıl bırakan Sayın Şerafettin Turpcu’dur, bir de pişkin pişkin sırıtmaktadır. Seni Zonguldak ve Türkiye halkına havale ediyorum. Sevgi ve saygılar sunuyorum.
BAŞKAN: Sayın Çaturoğlu…
ÇATUROĞLU: Ahlaksız! Ahlaksız herif!
BAŞKAN: Lütfen…
ÖZGÜR ÖZEL (Manisa): Ahlaksız sensin!
ŞERAFETTİN TURPCU (Zonguldak) - Ahlaksız sensin!
FARUK ÇATUROĞLU (Zonguldak) - Konuşma lan, konuşma!
ŞERAFETTİN TURPCU (Zonguldak)- Sensin ahlaksız!
ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Konuşma! Utanmaz adam!
BAŞKAN - Sayın Çaturoğlu, lütfen…
İLYAS ŞEKER (Kocaeli) - İftira atıyor ama ya, iftira atıyor.
FARUK ÇATUROĞLU (Zonguldak) - Kimmiş lan FETÖ’cü!
ŞERAFETTİN TURPCU (Zonguldak) - Ahlaksız sensin, ahlaksız!
FARUK ÇATUROĞLU (Zonguldak) - Şerefsiz herifler! Kimmiş FETÖ’cülan!
ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Utanmaz adam! Niye hakaret ediyorsun adama!
FARUK ÇATUROĞLU (Zonguldak) - Doğru konuş! Kime hakaret ediyorum!
ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Cevabını ver adam gibi, niye hakaret ediyorsun!
İLYAS ŞEKER (Kocaeli) - İftira atıyor ya, iftira atıyor ya.
ŞERAFETTİN TURPCU (Zonguldak) - Sayın Başkan…
BAŞKAN - Dinliyorum Sayın Turpcu.
ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Olur mu ya? Durduk yerde hakaret ediyorsun adama.
NİHAT YEŞİL (Ankara) - "Şerefsiz!" diyorsun!
FARUK ÇATUROĞLU (Zonguldak) - Artistlik yapma, hakareti o yaptı bize.
ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Sen diyorsun!
İLYAS ŞEKER (Kocaeli) - İftira ediyor, ne yapsın ya?
FARUK ÇATUROĞLU (Zonguldak) - Hakareti o yaptı, böyle bir hakkı yok.
ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Sen söylüyorsun, sen küfrediyorsun! Niye küfrediyorsun adama, niye hakaret ediyorsun!
BAŞKAN - Sayın idare amirleri, milletvekili arkadaşlarımızı yerine oturtur musunuz.
NİHAT YEŞİL (Ankara) - Adama niye "Şerefsiz!" diyorsun? Ayıp, sana yakışıyor mu!
FARUK ÇATUROĞLU (Zonguldak) - Şerefsiz!
NİHAT YEŞİL (Ankara) - Şerefsiz olan sensin!
ŞERAFETTİN TURPCU (Zonguldak) - Demin "sevgili kardeşim" diyordun, senden kardeş olur mu?
NİHAT YEŞİL (Ankara) - Sayın Başkan, görüyorsun yani.
ŞERAFETTİN TURPCU (Zonguldak) - Senden kardeş olur mu?
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, tutanaklara, kayıtlara geçiyor.
ZİYA PİR (Diyarbakır) - Ceza verin, en az iki gün.
DİRAYET TAŞDEMİR (Ağrı) - O da yaralayıcı, kaba bir laf.
BAŞKAN - Sayın Turpcu, buyurun.  Yeni bir sataşmaya meydan vermeyelim.
ŞERAFETTİN TURPCU (Zonguldak) - Sayın Bakanım veya bakanlarım, orada birden fazla olduğu için söylüyorum; şimdi, bu milletvekilinin söyledikleri, yani siz bir yığın ihale veriyorsunuz, tasfiye nedir? Fesih nedir? Yani benim sizleri etkileyecek kadar gücüm nereden gelmektedir? Böyle bir şey var mıdır? Olamaz. Şimdi, bu arkadaşımız şaşırmış, eşiyle ilgili böyle derin konuşmalar var; önce bunun hesabını ver. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)
AHMET SAMİ CEYLAN (Çorum) - Ayıp ya!
İLYAS ŞEKER (Kocaeli) - İftira atma, yazık ya, yazık ya!
NİHAT ÖZTÜRK (Muğla) - Durup dururken bir hastane ihalesi niye tasfiye edilsin? Var mı elinizde bir belge?
ŞERAFETTİN TURPCU (Devamla) - Bir dakika, otur yerine, otur yerine!
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, şahsiyatla uğraşmayalım lütfen.
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Bakın, Sayın Başkan, İç Tüzük 157 şahsiyatla uğraşmayı yasaklamıştır.
BAŞKAN - Söylüyorum Sayın Başkan, lütfen siz oturun.
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Efendim, bu uyarı cezasını gerektirir, uyarır mısınız lütfen.
HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Ya, "Şerefsiz!" diyor.
BAŞKAN - Kürsüde hatip var.
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Uyarır mısınız.
BAŞKAN - Sayın Turpcu, buyurun.
ŞERAFETTİN TURPCU (Devamla) - Şimdi, ben Sayın Bakanlarıma soruyorum: Bu tasfiyeyle…
AHMET HAMDİ ÇAMLI (İstanbul) - Aile dedikodusu yapıyorsun burada ya, ayıp ya! Ne alakası var, adamın eşinden bilmem ne…
ŞERAFETTİN TURPCU (Devamla) - Bir dakika ya!
BAŞKAN - Lütfen Sayın milletvekilleri… Buyurun Sayın Turpcu.
ŞERAFETTİN TURPCU (Devamla) - Niye burada küçük düşürüyor? Ayrıca sizin ekonomi politikalarınız yüzünden Türkiye’de bir yığın zora düşen şirket var. Biz çalmamışız çırpmamışız, kırk bir yıllık şirketimiz kayyuma düşmüştür.
AHMET SAMİ CEYLAN (Çorum) - Onu söyle, tamam.
İLYAS ŞEKER (Kocaeli) - İşi bitirememişsin ama.
ŞERAFETTİN TURPCU (Devamla) - Bu kadar basit. Yani bunu burada konuşmak sana yakışıyor mu bir Zonguldaklı olarak? (CHP sıralarından alkışlar)

WHATSAPP İHBAR HATTI 24-12-2019
EREYLİN 18-01-2019
Mobil Uygulama Banner

  • Ereğli FM Mobil Uygulamalarımız Yenilendi!
    Hemen Deneyin!
gülücük3
hayran0
şaşkın0
üzgün0
kızgın0
Halil İbrahim Demirbaş

15 Aralık 2017 - 15:37

Adam 4 senedir hastane inşaatını durdurmuş birde pişkin pes doğrusu

Zerrin Kartal

15 Aralık 2017 - 11:01

Sahibine çekmeyen mal mundar olurmus

Yorum Yazın