Kdz Ereğli Haber - Eregli FM Gazetesi

DEMİRTAŞ, AÇIKLAMAYI YAZILI İSTEDİ!.

DEMİRTAŞ, AÇIKLAMAYI YAZILI İSTEDİ!.

- CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, kıdem tazminatının, çalışma yaşamının ayrılmaz parçası olduğunu bildirdi.


CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, kıdem tazminatının, çalışma yaşamının ayrılmaz parçası olduğunu bildirdi.

Demirtaş, yazılı açıklamasında, kıdem tazminatına yönelik hükümetin düşünceleri hakkında bilgi almak amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu tarafından yazılı olarak yanıtlanması için soru TBMM’ye önergesi verdiğini belirtti.

Kıdem tazminatının aslında ’işçinin korunması için hedeflendiğini’ hatırlatan Demirtaş, şu soruları yöneltti:

“1) Kıdem tazminatını fona devredecek misiniz? Kıdem tazminatının fona devredilmesi için Bakanlığınıza bugüne kadar bir işçi konfederasyonunun veya işçi sendikasının müracaatı olmuş mudur? Olmuş ise hangi işçi konfederasyonları ve sendikaları müracaat etmiştir?

 2) Bakanlığınız tarafından hazırlanan Kıdem Tazminatı düzenlemesinde Avusturya Modeli mi esas alınmıştır? Eğer Avusturya Modeli esas alındıysa, bir işveren kuruluşu olan Ankara Sanayi Odası’nın ilk defa önerdiği bu modelin Türkiye’ye uygun olduğuna hangi kriterler gözetilerek karar verilmiştir? Bu modelin uygulanmasında işçi konfederasyonlarının, işçi sendikalarının görüşleri  sorulmuş mudur?  Bu modele kimler karar vermiştir? Başka hangi ülkelerdeki kıdem tazminatı uygulamaları incelenmiştir?

3)Yeni sistemde, fon uygulaması ile işverenlerin işçi çıkarmaları kolaylaşacağından, işçilerin  iş güvencesi zayıflamayacak mıdır? İşçilerin iş güvencesinin güçlendirilmesi için yasal düzenlemeler yapılacak mıdır?

4)Kıdem tazminatının fona devredilmesi durumunda, işçilerin kazanılmış haklarında kayıplar olacak mıdır? Örneğin, bugün için 8.3 olan pirim oranı yüzde 4.5’e düşecek midir? İşverenlerin ödeyeceği prim oranı yüzde kaç olacaktır? Kıdem tazminatında tavan uygulamasına devam edilecek midir?

5)İşverenlerin kıdem tazminatı primlerini ödememesi veya primlerin tahsil edilememesi durumunda, işçinin kıdem tazminatı ödenecek midir? İşverence ödenmeyen kıdem tazminatı primlerinin garantörü olacak mıdır? Olacaksa hangi kurum olacaktır? Primlerini ödemeyen işverenlere yönelik cezai yaptırımlar uygulanacak mıdır? Uygulanacaksa nasıl yaptırımlar uygulanacaktır?

6)Yürürlükteki mevzuata göre işçilerin bugüne kadar kazanılmış olan hakları korunacak mıdır?

7)Bugün itibarıyla bir işyerinde çalışmaya devam eden işçilere, yeni sisteme geçip geçmeme konusunda bir tercih hakkı sunulacak mıdır?

8) Kıdem tazminatında işverenin eksik ödediği primlerin bir bölümünün İşsizlik Sigorta Fonundan karşılanacağı iddiası doğrumudur? Eğer bu iddia doğru ise İşsizlik Sigorta Fonunun amacına aykırı değil midir?

9) Kıdem Tazminatı fona devredilir ise bir işçinin kıdem tazminatını alabilmesi  için en az kaç yıl fonda parasının birikmesi gerekecektir? En az kaç yıl çalışması gerekecektir?

10) Kayıt dışı çalışan işçiler, kıdem tazminatı alabilecek midir?  Ücret miktarı, işverence  gerçek ücretin altında bildirilen işçilerin kıdem tazminatları,  düşük ücret üzerinden mi yoksa gerçek ücret üzerinden mi ödenecektir? Düşük ücret üzerinden ödenecek ise işçilerin  kayıplarını kim karşılayacaktır?

11) Kıdem tazminatı fona devredilir ise fonu kim yönetecektir? Fonda biriken para kamu bankalarında ve devlet iç borçlanma senetlerinde değerlendirilecek midir? Kıdem tazminatı fonunun amacı dışında kullanılmasının önüne nasıl geçilecektir? Fon kötü yönetilir ve çalışanların bundan bir zararı olursa, bu zarar nasıl giderilecektir? Fonu kötü yönetenlere cezai yaptırım uygulanacak mıdır?   

12) Kıdem Tazminatı Fonunu ısrarla çıkarmak istemenizin gerçek sebebi, devletin iç ve dış borçlarını kapatmak için yeni bir kaynak bulma ihtiyacımıdır?

13) İşçi açısından son derece önemli olan Kıdem Tazminatı Fonu çalışmasının, sosyal paydaşlardan görüşleri sorulmadan kapalı kapılar ardında hazırlanmasının sebebi nedir? Kıdem Tazminatının fona devredilmesini, işçiler kabul etmez ise yine de Kıdem Tazminatı Fonunu Kanunu çıkaracak mısınız?

WHATSAPP İHBAR HATTI 24-12-2019
EREYLİN 18-01-2019
Mobil Uygulama Banner

  • Ereğli FM Mobil Uygulamalarımız Yenilendi!
    Hemen Deneyin!
gülücük2
hayran0
şaşkın0
üzgün0
kızgın0
İlk Yorumu Siz Yazın!
Yorum Yazın