Kdz Ereğli Haber - Eregli FM Gazetesi

TTK'DAN LİMAN İHALESİ !.

TTK'DAN LİMAN İHALESİ !.

TTK ihale şartnamesi belli oldu.


Kargo rıhtımı, kuru yük rıhtımı, ro-ro rıhtımı, tren ferry iskelesinden oluşan Zonguldak Limanı’nın vaziyet planının hazırlanması ve onaylatılması TTK tarafından ihale edilecek.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü; Kargo Rıhtımı, Kuru Yük Rıhtımı , Ro-Ro Rıhtımı ve Tren Ferry İskelesinden oluşan Zonguldak Limanı’ nın vaziyet planının hazırlanması, sonrasında iskele ve rıhtım yapılarının maruz kalacağı yüklere karşı bugünkü durumu ile mukavemetine ilişkin gerekli inceleme, araştırma , hesaplama ile hangi tip ve tonajdaki geminin arkasından kara dahil olmak üzere hangi şartlarda yanaşabileceğine ilişkin hesapları da kapsayacak değerlendirme raporunun hazırlanması, Vaziyet Planı ve Değerlendirme Raporunun sırasıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bölge Müdürlüğü ve takiben Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü ( AYGM ) tarafından onaylarının alınmasını ihale edecek.

Şartnamede ayrıca yanaşabilecek en büyük geminin tespiti için ilgili rıhtımlara ait tahkiklerin yapılması da belirterek şu ifadelere yer verildi:

“Sözleşmenin imzalanmasını takip eden 5 (beş) takvim günü içerisinde yüklenicinin başvurusu üzerine idare ve yüklenicinin katılımıyla yapılacak toplantıda sözleşme koşulları ve kapsamı çerçevesinde işin esasları detaylandırılacaktır. Mevcut Durumun Tespiti Zonguldak Limanı’ nın mevcut fiziksel durumunun tespiti için; Liman sahasının kotlu koordinatlı hali hazır haritası hazırlanacaktır. Liman sahasının Batimetri Haritası hazırlanacaktır. Kargo Rıhtımı, Kuru Yük Rıhtımı ile Ro-Ro Rıhtımı yapılarına ait blokların geometrik boyutları, betonarme üstyapı ile aksesuarlarının (baba, usturmaça, anale , servis kanalı vb.) mevcut durum rölevesi hazırlanacaktır. (Tren Ferry iskelesi için röleve hazırlanmayacaktır. ) Bu şartnamede bulunmayan ancak onay sürecinde AYGM tarafından talep edilen raporlamalar ayrıca değerlendirilecektir. Deniz Sondajları ve Zemin Etüt Raporu Tahkiki yapılacak 3 rıhtımda da ikişer adet denizde ikişer adet de karada olmak üzere toplam 12 adet sondaj yapılacaktır. Rıhtımların bulunduğu bölgenin zemin niteliklerini ortaya koyan bir Zemin Etüt Raporu hazırlanacaktır. Hazırlanan raporun yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre ilgili İdarelerden onayının sağlanması Yüklenicinin sorumluluğundadır. Tahkiklerin Yapılması Madde 2.1. ve 2.2.’de sıralanan çalışmalarla elde edilen veriler doğrultusunda; Yanaşabilecek En Büyük Geminin Tespiti İçin ilgili Rıhtımlara Ait Tahkiklerin Yapılması ve Hesap Raporları ile Projeler (Yerleşim Planı, Dispozisyon Planları, Kalıplar vs.) Hesap Raporlarının ve Projelerin AYGM Onayları çalışmaları gerçekleştirilecektir. Bu tahkikler yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yapılacaktır. Kurumumuz Tarafından Yapılacak Hizmetler AYGM tarafından onay sırasında istenilen 1/1000 ölçekli onaylı uygulama imar planı, ÇED belgesi ile tahsis vb. belgeler İdare tarafından yükleniciye verilecektir.”

Sözleşmede ayrıca, “14.05.2019 tarih 2019/5 sayılı ''Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesi Kapsamında Mevcut Kıyı Tesislerinin Proje Revizyonları ile Vaziyet Planı Onayları Hakkında Genelge'' Madde 7 hükmünde belirtilen '' İnceleme Ücreti '' Kurumumuz tarafından ödenecektir. Yüklenici, yukarıda amacı, kapsamı, bölümleri ve aşamaları tanımlanan sözleşme konusu işleri; uygulama projelerinin onay süreci hariç işe başlama tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günü içerisinde tamamlayacaktır. İdare tarafından sağlanacak belgelerin teminin gecikmesinden kaynaklı süreler işin süresine dahil değildir. Yüklenicinin işin yürütülmesi esnasında kusuru olmaksızın, idare dışında işin gerektirdiği diğer kamu kurum ve kuruluşlarına yaptığı başvurulara 30 (Otuz) takvim günü içerisinde cevap alamadığını tevsik edici belgelerle ispatlanması halinde otuz günden sonra kaybedilen gün sayısı kadar süre uzatımı verilir. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (beş) gün içinde İş Yeri Teslimi yapılarak işe başlanacak olup, işe başlama tarihinden itibaren 15 (Onbeş) takvim günü içerisindeki bu maddelerdeki aşamalar ve açıklamalara uygun iş programını ve yapılacak çalışmaya ait metodolojiyi idarenin onayına sunacaktır” ifadelerine yer verildi.

Tekliflerin verileceği en son tarih ise 9 Mart 2020, tekliflerin verileceği en son saat ise 15.00 olarak belirtildi. Teklifler, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında 1. Kattaki 6 no’lu Teklif Kabul Birimine iletilecek.

 

WHATSAPP İHBAR HATTI 24-12-2019

gülücük5
hayran0
şaşkın0
üzgün0
kızgın0
  • Ereğli FM Mobil Uygulamalarımız Yenilendi!
    Hemen Deneyin!
İlk Yorumu Siz Yazın!
Yorum Yazın

Canlı Radyo