Kdz Ereğli Haber - Eregli FM Gazetesi

BİLDİRGE YAYIMLADI

BİLDİRGE YAYIMLADI

Ankara’da, Tüm İletişim ve Medya Federasyonu(TİMEF) tarafından düzenlenen “2. Anadolu Medyası Çalıştayı’nın sonuç bildirgesi yayınlandı.


Aralarında Zonguldak’ın Ereğli İlçesinden gazeteciler TİMEF yönetiminden Doğan Gönüllü ile Hakimiyet Yayın Grubu Sahibi Fikri Kapan da katılımıyla Otel Monec'te  gerçekleştirilen “OHAL ve Seçim Sürecinde Anadolu Medyası” temalı çalıştayın sonuç bildirgesi 10 ana madde üzerinde toplandı.
TİMEF Yönetim Kurulu Başkanı Şakir Gürel’in, yerel medyanın yaşadığı zorluklar üzerinde durduğu, gelinen noktada ise adeta ‘S.O.S’ çağrısında bulunmak zorunda kalındığına yönelik açıklamalarında bulunduğu toplantının Sonuç Bildirgesinde ise şunlar kaydedildi:
“Türkiye'de ulusal diye tabir edilen yaygın medyanın, ana akım medyanın alternatifi, çok sesliliğin ve basın özgürlüğünün teminatı Anadolu Medyasıdır. Anadolu güçlü olursa, Anadolu Medyası güçlü olursa Türkiye'de çok seslilik, çeşitlilik, basın özgürlüğü gibi tartışmaların, kendiliğinden azaldığı, hatta yok olduğu görülecektir. Oysa  Anadolu Medyası; gazeteleri, radyoları, televizyonları, internet haber siteleri de dahil top yekun, tüm zamanların en zor durumundadır.

TÜM İLGİLİLERE ve YETKİLİLERE MORS ALFABESİ ile S.O.S ÇAĞRIMIZDIR
Geçtiğimiz yıl 8-10 Mart tarihlerinde birincisini gerçekleştirdiğimiz Anadolu Medyası Çalıştayı'ndan bu yana geçen 14 aylık süreçte sorunlar azalmamış, maalesef artarak devam etmiştir.  Yerel radyo ve televizyonlar, Hükümetin çıkardığı sayısız  teşviklerden çeşitli nedenlerle bir yıl önce de yararlandırılmıyor veya yararlanamıyorlardı, bugün de yararlandırılmıyor veya yararlanamıyorlar.
Hazırlatılması için ciddi bedeller ödenen KAMU SPOTLARI, can çekişen Anadolu Televizyonlarında bir yıl önce de bedava yayınlatılıyor, yayınlamayanlar direkt veya dolaylı yollardan ağır cezai yaptırımlarla karşı karşıya bırakılıyorlardı, bu durum bugün de aynen geçerliliğini koruyor. KAMU SPOTLARI 'nın ücretlendirilmesi ile ilgili, geçen yıl ki çalıştayımızın sonuç bildirisi üzerine TBMM 'ne Anamuhalefet Partisi tarafından verilen kanun teklifi, bir yıldır Meclis gündemine alınmayı bekliyor.
Radyo ve televizyonların neredeyse tamamı, geçen yıla kadar olduğu gibi şimdi de telif ücretleri ile boğuşmaya devam etmekte, mahkemelerde, icra dairelerinde adeta sürünmektedir. TBMM 'ne sunulan Telif Hakları Kanunu çıkarılmadıkça, bu alanda yaşanan mağduriyetlere yenileri eklenmekte, yaşanan mağduriyetler ise artarak devam etmektedir.
Yerelde yayın yaparken uyduya çıkmayı başarmış televizyonlardan, bir yıl önce de milyar dolarlık ciroları olan holding televizyonları ile aynı uydu kira bedeli alınıyordu, bugün de aynı kira bedelleri alınıyor. Dahası, geçen yıl ki çalıştayımızın sonuç bildirisinden sonra; indirim vaadi ile MP2 'den MP4 'e geçmeye teşvik edilen Anadoludaki televizyon yayıncılarına, izleyicisi ile birlikte işlevi de kaybettirilmeye çalışılıyor.
Türkiye'de 1990 'lı yılların başından bu yana kurulan ve çoğunluğu karasal yayın yapan televizyonların yüzde 80 'i ya kapanmış ya da sadece kağıt üstünde adı ve şirketi kalmıştı. 1. Anadolu Medyası Çalıştayı'ndan bu yana geçen süre zarfında çeşitli nedenlerle kapanan televizyonlara, en az 50 televizyon daha eklendi.
Yine bir yıl önceki çalıştayda; Anadolu'da çok seslilik ve çeşitlilik adına gazete enflasyonu yaşandığı, elinden hiçbir iş gelmeyenin yaptığı ve yapmayı gözüne kestirdiği ilk işin gazete çıkarmak, gazete sahibi olmak olduğuna dikkat çekmiş, gazete sahipliği için şartlar getirilmesi, bu şartların gerçekçi ve uygulanabilir olması çağrısında bulunmuştuk. Lakin müspet yönde hiçbir değişiklik olmadı. Aksine, vasıflı gazetelerin resmi ilan gelirleri azaldı, verilen ilanların tarifelerinde son 3 yıldır artış yapılmadı, bu yıl yapılan artış da uygulamaya konulmadı.
Türkiye'de son 15 yılda gazeteci yetiştiren İletişim Fakültelerinin sayısının 5-6 'lardan 50-60 'lara çıktığını söylemiştik. Şimdilerde bu sayı 100 'e dayandı. Durum böyle olduğu halde İstanbul, Ankara ve İzmir ile birlikte tüm Anadolu 'da gazetecilerin çalışacakları alanlar her geçen gün daha da daralmaya,  işini kaybeden veya okulundan mezun olduğu halde iş bulamayan, işini yapamayan onbinlerce işsiz gazeteci ordusuna binlercesi daha eklendi.
Türk Basını için Barolar Birliği gibi üyeliği belli şartlara bağlı ancak zorunlu olan, evrensel normlarda kendi etik kurallarını koyup uygulayabilen, kanunla kurulmuş Basın Meslek Birliği 'nin acilen kurulmasını istemiş, bugünün siyasetinin, iktidarı ve muhalefeti ile bunu en sağlıklı şekilde kurmaya ve uygulamasını sağlamaya muktedir olduğunun altını çizmiştik. Siyasi iradeden, maalesef bu konuda bir yardım alamadık/göremedik.
Geçen yıl ki Çalıştayımızda; "İktidara geldiği günden itibaren Anadolu Medyasının katkısını hep takdir eden ve yanında duran Ak Parti iktidarı, bundan iki-üç yıl öncesine kadar iktidarın içine sızmış Fetöcü terörist oldukları anlaşılanların manipülasyonları ile oluşturulan Medya sermaye sahiplerinin işidir. Bu işi parası olmayan gazeteciler değil, sermaye sahipleri yapsın algısı ile sürekli ve kararlılıkla mücadele edilmesi gerekir" demiştik. Bu yıl da aynı duygu ve düşüncede olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz.
ANADOLU MEDYASI 'nın temsilcileri, Yerel ve Bölgesel Radyo Televizyon Sahipleri Derneği RATSA'nın da üyesi olduğu, Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinde ki temsilcilikleri ile tüm illerde teşkilatlanmış bulunan, Tüm iletişim ve Medya Federasyonu TİMEF 'in davetlisi Çalıştay heyeti olarak,  Anadolu Medyasını temsil ettiklerini söyleyen, isimlerini dahi zikretmeye gerek duymadığımız, uygun da bulmadığımız sözde sektörün temsilcisi, özünde sektörden ve gerçeklerinden bihaber kurumların da bir an önce mercek altına alınması elzemdir. Anadolu Medyası için çalışıyoruz diyerek Anadolu Medyasını istismar edenlere, iktidardan kendi keselerine rant devşirenlere daha fazla fırsat verilmemesi gerekir. Aksi takdirde, sözde sektörün temsilcisi, özünde sektörden ve gerçeklerinden bihaber bu ve benzeri kurumların temsilcileri, iktidarın nimetlerinden vazgeçmek bir yana, iktidar nimetlerine daha çok sarılmaya, Anadolu Medyasının mağduriyetini katlamaya devam edeceklerdir.”
Gazateci-Yazar Yaşar Ateşsoy'un Moderatörlüğünde gerçekleştirilen Çalıştay’a katılan RTÜK Başkan Vekili Esat Çıplak da görüşlerini belirtmiş, yayın kuruluş sahipleri ve gazetecilerin sorularını yanıtlamış, notlar almıştı.

WHATSAPP İHBAR HATTI 24-12-2019
EREYLİN 18-01-2019
Mobil Uygulama Banner

  • Ereğli FM Mobil Uygulamalarımız Yenilendi!
    Hemen Deneyin!
hayran1
gülücük0
şaşkın0
üzgün0
kızgın0
İlk Yorumu Siz Yazın!
Yorum Yazın