Kdz Ereğli Haber - Eregli FM Gazetesi

8 Mart Dünya kadınlar günü mesajları

8 Mart Dünya kadınlar günü mesajları

Zonguldak Valisi Ali Kaban, Kdz.Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal ,CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, Cumhuriyet Kadınlar Derneği Ereğli Şubesi Başkanı Öznur Özkök,Cumhuriyet Halk Partisi Ereğli İlçe Başkanı Şerif Setan Ocakçı ,8 mart Dünya kadınlar günü dolayısıyla mesaj yayımladılar. İşte o mesajlar;

ZONGULDAK VALİSİ ALİ KABAN

"Ülkemizin kalkınmasında, büyüyüp gelişmesinde de önemli katkıları olan kadınlarımızın çalışmalarında elde ettikleri başarılarla ülkemizi modern dünyada daha etkin, daha güçlü ve daha saygın bir konuma getireceğine inanmaktayız. Bu duygu ve düşüncelerle tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü içtenlikle kutluyor, sosyal yaşantıları ve çalışmalarında başarılar diliyorum."

KDZ. EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANI HÜSEYİN UYSAL

 “Her zaman olduğu gibi bu 8 Mart’ta da kadınlarımızın haklarına, çalışma koşullarına, anneliğine, kadınlığına bir kez daha dikkat çekiyor, ailemizin temel değeri ’kadınlarımıza saygı’ diye bir kez daha sesimizi yükseltiyoruz. Kadınlarımız tarihimizin derinliklerinden günümüze kadar toplumsal hayatımızın, millet ve devlet yapımızın odağında yer almış, her devirde feragat ve fedakârlıkların en yücesini yapmıştır. Kurtuluş savaşında; kanını, canını, emeğini ve evladını memleketin kurtuluşuna ve bağımsızlığına adamıştır. Bu ülkenin Mehmetçiklerini dünyaya getiren binlerce şehit analarının da içinde olduğu onurlu kadınlarımız, özverili ve üretken çalışmaları ile aileyi ve toplumumuzu şekillendiren en önemli varlıktır. Kadınlarımız hayatın her anında fedakârlığın ve duyarlılığın sembolü olmuş, en büyük dertlerin dertlisi, en büyük mutlulukların ardındaki kahramandır. İnanıyorum ki kadınlarımızın özgüvenleri yüksek, cesur,  eğitimli, sorgulayan, üretime ve yönetime aktif bir şekilde katılan bireyler olmaları, ülkemizi ve ilçemizi daha ileri ve daha gelişmiş bir seviyeye taşıyacaktır. Kdz. Ereğli Belediyesi olarak kadınlarımıza, yaşamın her alanında desteğimizi sürdüreceğiz. ’8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlar, saygı ve sevgilerimi sunarım.”

CHP ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ ÜNAL DEMİRTAŞ

“8 Mart 1857’de Amerika’nın New York kentinde bir tekstil fabrikasında çalışan emekçi kadınlar, 8 saatlik işgünü ve daha iyi çalışma koşulları için greve çıktı. Ancak devlet, egemen sınıfın çıkarlarını korumak için polis şiddetiyle, emekçi kadınların haklı mücadelesini bastırdı ve kadınları fabrikaya kilitledi. Fabrikada çıkan yangın sonucunda 129 emekçi kadın yanarak yaşamını yitirdi ve bu olay 8 Mart’a anlamını veren olay oldu.O günlerden bugüne gelindiğinde, günümüz Türkiye’sinde kadınlar işgücüne son derece düşük oranlarda katılmaktadır. İşgücüne katılan kadınların milyonlarcası, özellikle tekstil, temizlik ve tarım sektörlerinde, kayıt dışı-merdiven altı işletmelerde, asgari ücretin altında kalan ücretlerle, çok uzun saatlerde ve her türlü güvenceden yoksun bir şekilde çalışmaktadırlar.2016 yılının Kasım ayında yayımlanan Dünya Ekonomik Forumu’nun Küresel Toplumsal Cinsiyet Uçurumu Raporu’na göre; Türkiye, 144 ülke arasında 130’uncu sırada yer almaktadır.Günümüzde kadınlar, yalnızca çalışma yaşamında değil, sosyal yaşamda ve aile yaşamında da sömürüye ve birçok saldırıya maruz kalmakta, canlarına kastedilmektedir. Kadınlar, "En az üç çocuk" baskısıyla eve bağlanmak istenmekte, kamu atama ve terfileri, liyakat yerine cinsiyetçi bakış açısıyla yapıldığı için kadın yönetici sayısı gittikçe azalmakta, "çocuk gelin" sayısı hızla çoğalmakta, kadına ve çocuklara yönelik cinsel istismar oranları ve daha acısı kadın cinayetleri vicdanı olan herkesi kahredecek bir şekilde artmaktadır.Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine, ayrımcılığa ve şiddete karşı çıkmak tüm insanlığın temel değerlerindendir. Kadınların eşit ve özgür bir birey olarak sosyal yaşamın ve çalışma yaşamının içinde olduğu, yaşam güvencesinin ve sosyal güvencesinin sağlandığı ve sömürülmediği bir dünya dileğiyle: yaşamımızın doğumdan ölüme kadar her anında varlıklarıyla onurlandığımız, ihtiyacımız olduğunda bize desteklerini esirgemeyen, eğiten, yeriştiren, yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren fedakâr kadınlarımızın “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü”nü kutlar, en içten sevgi ve saygılarımı sunarım.”

CUMHURİYET KADINLAR DERNEĞİ EREĞLİ ŞUBESİ BAŞKANI ÖZNUR ÖZKÖK

8 Mart, esas olarak kadın emeğinin  ve emekçi kadınların günüdür. Ülkemizde de ilk kutlanışı, 8 Mart 1921’dir. 8 Mart, ikincilleştirilmiş, aşağılanmış, yok sayılmış kadın emeğinin  hak mücadelesinin simgesel tarihidir. Aynı zamanda bütün dünyada, tüm kadınların dayanışma  günüdür. Kadının insan olduğunu ve eşit haklara sahip olduğunu haykırma günüdür. Bilinen ve sıkça konu edilen tarihçeye baktığımızda; 1926 yılında kabul edilen Türk Medeni Kanunu ile  kadınlarımız erkeklerle eşit kılınmış, 1934 yılında Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ ün önerisi ile Mecliste alınan kararla  Türk Kadını seçme ve seçilme hakkına kavuşmuştur.Kadına yönelik şiddet ve töre kavramı altına gizlenen cinayetlerin de hızla arttığı, cezaların caydırıcılıktan uzak ve az olduğu bu ortamda daha da uyanık olmak zorundayız.Anayasamızın toplumun ihtiyaçlarına cevap vermekten uzak olan maddelerinin varlığı tartışmasızdır. Ancak burada iki noktaya çok dikkat edilmelidir. Birincisi 12 Eylül Anayasası olarak bilinen bu Anayasanın toplam 177 maddesinin 76 maddesi çeşitli zamanlarda ve ağırlıkla son onbeş yılda zaten değiştirilmiştir. İkincisi ise ülkemizin Anayasa değişikliğinden çok daha önemli Ekonomik, Siyasi ve Uluslararası, çözüm bekleyen  sorunları vardır. Bu nedenlerle bu kadar aceleye getirilmesinin amacını anlamak zordur!.Bu nedenle  Referandum yani Halkoylamasında  bilinçli ve duyarlı Türk Milleti kendisine dayatılan bu değişikliği okuyarak özümseyerek anlayarak en doğru değerlendirmeyi yapacaktır .Kadınlarımızda bu çalışmanın içinde sorumluluklarının bilincinde davranmalıdır. Anayasamızın 2. Maddesi. Türkiye Cumhuriyetinin nitelikleri başlığı altında “Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk Milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir”. Demektedir. Bu maddeye tek başına uymak ve içselleştirmek bile iyi yurttaş olmamıza yeter de artar bile. Artık kadının sistemi etkilemesinin zamanı gelmiştir ve geçmektedir. Dünya Emekçi Kadınlar günümüz kutlu olsun. 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ EREĞLİ İLÇE BAŞKANI ŞERİF SERTAN OCAKÇI,

Türkiye, birçok dünya ülkesi ile birlikte,  hem de istiklal savaşı ile yoğun biçimde uğraştığı dönemde,  8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ilk kez 1921 yılında "Emekçi Kadınlar Günü" olarak kutlanmaya başlamış bir ülkedir.1975 yılında ve onu izleyen yıllarda daha yaygın ve yığınsal olarak kutlanan bu anlamlı gün, kapalı mekânlardan sokaklara taşınmış,  "Birleşmiş Milletler Kadınlar On Yılı" programından Türkiye’nin de etkilenmesiyle, 1975 yılında "Türkiye 1975 Kadın Yılı" kongresi yapılmıştır. 12 Eylül Darbesi’nden sonra ise cunta yönetimi tarafından dört yıl süreyle herhangi bir kutlama yapılmasına izin verilmemiş,1984’ten itibaren her yıl çeşitli kadın örgütleri tarafından "Dünya Emekçi Kadınlar Günü" kutlanmaya devam edilmiş, gelenek bu yıla kadar getirilmiştir. Elbette Türk kadının bu günlerine sahip çıkma dirayetini göstermesinin yegane nedeni, bugün medeni toplumlar adını verdiğimiz ülkelerden bile çok daha önce, bazı sosyal ve siyasal haklarını elde etmesidir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türk kadınına tanınan haklar,  21. yüzyıl Türkiyesinin çağdaş kadınlarına, ayaklarının üzerlerinde durabilme, meslek sahibi olma, sosyal ve siyasal yaşamın çeşitli kademelerinde görev yapma, seçme ve seçilme olanaklarını tanımıştır. 1923 yılında kurulan Cumhuriyet’in insanlarının, biat toplumundan çağdaş, demokratik ve laik anlayışı benimser noktaya belirlenen süre içinde geçebilmesinde de Türk kadının görevi ve sorumluluğu çok büyüktür.Bugün, Cumhuriyet rejiminin yok edilme tehlikesi ile burun buruna getirilmek istendiği süreçte, tarihinden aldığı sorumluluk duygusu ile hareket eden Türk kadını, üzerine düşeni yapmaktadır ve yapmaya da devam edecektir. Cumhuriyet,  emekçi kadınlarımızın omuzları üzerinde yükselmiş,  onların ellerinde şekillenmiş, onların yetiştirdiği vatan evlatları tarafından korunup gözetlenmiştir. Gelecekte de Türk kadını, gerektiğinde Cumhuriyet’in bekası için emek, dirayet ve karar noktasında üzerine düşeni yapacaktır. Bu düşüncelerle Cumhuriyet sevdalısı emekçi kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyor,  şahsım ve örgütüm adına sevgi ve saygılarımı sunuyorum”

 

(Ereğli Fm Haber Merkezi)

WHATSAPP İHBAR HATTI 24-12-2019
EREYLİN 18-01-2019
Mobil Uygulama Banner

  • Ereğli FM Mobil Uygulamalarımız Yenilendi!
    Hemen Deneyin!
gülücük1
hayran0
şaşkın0
üzgün0
kızgın0
İlk Yorumu Siz Yazın!
Yorum Yazın